Бесплатна достава во Македонија

 за нарачки над 1.000 денари. 

1. Услови

Ви благодариме што ја посетивте нашата веб-страница.

Ве молиме внимателно прочитајте ги одредбите и условите наведени во овој документ бидејќи со секое користење на оваа веб-локација се согласувате и ги прифаќате условите и прописите за користење наведени во документот.

Со приближувањето до оваа веб-локација, вие ги поддржувате условите за нејзино користење, сите важечки закони и регулативи и се согласувате да сносите одговорност за нејзино прилагодување на сите присилни локални закони. Доколку не се согласувате со овие услови, не ви е дозволено да ја користите оваа веб-локација. Материјалите презентирани на оваа веб-локација се заштитени со Законот за авторско право и трговски марки.

2. Сопственост

This website is in ownership of Inside Kafe DOOEL Ohrid. All rights regarding this website belong to Inside Kafe DOOEL Ohrid.

3. Заштита на лични податоци

By registering to our website you declare that you are familiar with Inside Kafe DOOEL Ohrid.

Оваа политика е применлива само за веб-локацијата www.e-butik.mk. Инсиде Кафе ДООЕЛ не сноси одговорност за прекршување на прописите за заштита на лични податоци што ќе се појават поради користење на веб-локацијата, чиј линк е објавен на нашата веб-страница.

Личните податоци што ќе ги дадете со регистрација на нашата веб-локација ќе се користат само за целта за која се наменети (на пример, за плаќање, испорака, жалби итн.).

Финансиските податоци нема да се чуваат. Останатите податоци што корисникот ги внесува на веб-страницата се строго за внатрешна употреба (координација за време на производството на стоката, грижа за клиентите и сл.) и нема да се прикажуваат на трети лица по ниту една основа.

Инсиде Кафе ДООЕЛ нема да има пристап до финансиските податоци во врска со трансакциите (број на банкарска сметка, кредитна картичка и сл.). Финансиските податоци ги обработува овластената банка за плаќање на купопродажбата. Овластената банка има имплементирано безбеден систем за онлајн плаќање за заштита на личните податоци. Инсиде Kafe добива само информации за успешно извршената уплата.

4. Правила за онлајн продажба

Информациите дадени на веб-страницата, вклучувајќи ги цените, спецификациите, достапноста на производите се само информативни. И покрај постојаните напори на уредниците на веб-страницата за поголема точност и внимателност на дадените информации, може да се случат грешки. Затоа, ние не гарантираме за целовитоста, точноста и достапноста на производите и/или услугите предложени на веб-страницата. Секоја поддршка на презентираните информации е на ваша одговорност.

Инсиде Kafe ДООЕЛ не сноси одговорност за каква било штета што потекнува од информациите наведени на веб-страницата. Оваа веб-локација и софтверот што се користи се достапни за корисниците „како што се“ без никаква гаранција.

Инсиде Кафе ДООЕЛ не сноси одговорност за каква било штета што ќе предизвика од посетител на веб-страницата или како резултат на таквата посета.

Информациите за производот или другите информации декларирани на веб-страницата се дадени врз основа на информациите што може да се добијат на компанијата Инсиде Кафе ДООЕЛ. Во исто време, таквите информации не можат да се сметаат за гаранции или обврски од страна на Инсиде Кафе ДООЕЛ.

Инсиде Кафе ДООЕЛ има право да прави промени во кој било сегмент од веб-локацијата или да го наруши функционирањето на одредени делови од веб-локацијата во секое време, од свои причини и без претходна најава.

Инсиде Kafe ДООЕЛ може да ги промени условите и условите за користење на веб-локацијата во секое време и без претходна најава.

Промена на цените нема да се врши по веќе потврдена нарачка. Ова исто така важи и во случај на последователно зголемување на цената, како и во случај на последователен попуст.

Купувачот може да ја откаже, дополни или исправи својата нарачка во секое време пред да изврши плаќање.

Откако ќе се направи нарачката, купувачот добива е-пошта известување за е-поштата назначена од него.

Нарачката се смета за потврдена откако ќе се изврши уплатата. Договорениот рок за производство/испорака ќе се смета по уплатата.

Купувачот прифаќа дека Инсиде Kafe има право да доцни со производството/испораката на производите, но не повеќе од 2 (два) работни дена од датумот на потврдување на нарачката.

Доколку рокот за производство/испорака е во недела или државен празник, последниот ден од рокот ќе биде следниот работен ден.

Купувачот има право да ја откаже нарачката ако Инсиде Kafe не ја произведе/испорача стоката навреме.

Купувачот може да ја подигне стоката од простории назначени од Инсиде Kafe

Доколку купувачот избере дополнителна услуга - испорака - стоката се доставува на адресата назначена од купувачот.

Испораката на стоката се врши на територијата низ целиот свет. Доставата се подига според цените дадени од Инсиде Kafe.

Купувачот е должен при приемот да ја прегледа робата и да поднесе жалба за евентуални видливи дефекти, количински несовпаѓања и сл.

Забелешките (поплаките) се евидентираат во испратницата.

Инсиде Kafe нема да ги земе предвид поплаките за видливи дефекти или несовпаѓања во количината направени по приемот од купувачот.

Разликите во боите нема да се сметаат за дефект на производот (Ве молиме прочитајте го поглавјето „Прилагодување на бојата“ ). Непријатност на производот за неговата намена нема да се смета за оштетување на производот освен ако купувачот не го известил Inside Kafe за целите на тој производ.

Инсиде Kafe ќе прифати соодветно пријавени и основни поплаки од купувачот. Во случај на прифатена жалба Инсиде Kafe ќе го реши проблемот со производот во рок предвиден за производство и испорака на стоката.

5. Прилагодување на бојата

Боите на нашите производи што ги гледате на вашиот монитор може да се разликуваат од природната боја на производот. Дури и ако вашиот монитор е калибриран за специфичен профил на боја, постојат различни фактори кои влијаат на конечниот изглед на боите во печатените производи. Затоа, не можеме да гарантираме за точноста на бојата.

6. Ефективно право

Во случај на спор во врска со веб-страницата на Инсиде Кафе ДООЕЛ, ќе се применува Законодавството на Република Македонија.

ВРВ
ШОПИНГ ТОРБА 0
RECENTLY VIEWED 0